Микола Бенардос

Український вчений-технік винайшов принцип дугового зварювання.

slug.'">'.$category->cat_name.''; } ; $category->slug ?>

Що Україна дала світу

Унікальні властивості дуги були відкриті українським велетнем науково-технічної думки – Бенардосом Миколою Миколайовичем.

Цей визначний інтелектуальний прорив приніс його імені світову славу.

Паралельно зі зварюванням вченим було також відкрито унікальний метод різання металів, який став одним з найважливіших сучасних технологічних процесів.

Особливо багато уваги він приділяв зварюванню вугільним електродом, яке дістало назву «Спосіб Бенардоса».

Українського вченого справедливо вважають родоначальником дугового електрозварювання, адже саме він накреслив головні напрями його розвитку, розробив основні принципи багатьох сучасних способів зварювання.

Крім того, Бенардос створив багато конструкцій зварювальних автоматів, розробляв способи дугового зварювання різними електродами, дугового різання, підводного зварювання та різання, зварювання на вертикальній поверхні.

Винахідник запровадив механізацію і автоматизацію зварювальних процесів, також висловив ідею зварювання в газовому струмені й під флюсом.

Він винайшов оригінальні способи точкового і шовного контактного електрозварювання.

Жоден великий інженерний проект сьогодні важко уявити без науково-практичних напрацювань цього велетня технічної думки.

post_likes( '' ); }?>
/**/