Кордоцентризм Григорія Сковороди

Григорій Сковорода сформулював засади української філософської традиції кордоцентризму

slug.'">'.$category->cat_name.''; } ; $category->slug ?>

Що Україна дала світу

Кордоцентризм – світоглядна парадигма української філософії.

Вона виплекана українцями та сповідувалась багатьма вихованцями Києво – Могилянської академії.

Найяскравішим представником цієї філософської традиції є Григорій Сковорода. Кордоцентризмом провідна роль у етичній, релігійній та естетичній життєдіяльності особистості відводиться її серцю.

У вузькому значенні це намагання зрозуміти зовнішню реальність не за допомогою логічної думки натомість через емоції, почуття і душу.

Також його можна визначити як вчення про перевагу духовного досвіду, інтуїції, чи містичного осяяння над логіко-дискурсивним мисленням.

Український кордоцентризм сформував історичний тип філософування поряд з іншими різновидами філософського світогляду – античним космоцентризмом, релігійним теоцентризмом, антропоцентризмом доби Відродження, просвітницьким логоцентризмом, постмодерним семіоцентризмом.

Найяскравішим представником цієї філософії є Григорій Сковорода.

post_likes( '' ); }?>
/**/