Анахарсис

Скіф який походив з берегів Дніпра став одним з семи античних мудреців, яких вважають фундаторами європейської філософії

slug.'">'.$category->cat_name.''; } ; $category->slug ?>

Що Україна дала світу

Архаїчне передання стародавніх греків насичене сказаннями про сім мудреців Еллади.

Більшість дослідників вважають, що саме вони є головною точкою відліку в історіі Європейської філософії.

Однак мало хто знає, що в число мудреців входив філософ, котрий народився та жив на берегах Дніпра.

Скіфський мислитель Анахарсис завдяки своїй мудрості здобув беззаперечне визнання серед еллінів та заклав наріжні камені філософської традиції, яка іделізувала природу та поєднувалась з гострим соціальним змістом у дусі кінізму.

Існує 50 інтенцій Анахарсиса на різні теми: про поведінку та взаємини між людьми; про людські чесноти; про заздрість; про значення мови; про мореплавство; про політику та суспільний устрій; про вино та шкоду пияцтва.

Також встановлено близько десяти листів адресованих лідійському цареві Крезу, Солону, тирану Гіппарху, Медоку, Анону, Терею та афінянам. Достеменно відомо, що Анахарсис був сином скіфського царя Гнура та братом царя Савлія та Кадуїта.

У 6 ст. до н.е. скіфський мудрець прибув до Афін де встановив довірливі стосунки з царем Солоном та відомим афінським ескулапом і мудрецем, скіфом Тоскаром.

Діоген Лаертський та Діодор Сицилійський у своїх творах зазначають, що Анахарсис відвідував лідійського царя Крьоза, якого перси вважали куратором в питаннях Скіфії.

Попри те, що знатний мудрець з берегів Борисфену лишив по собі філософське вчення, в історію європейської цивілізації він увійшов як винахідник якоря та модернізатор вітрил і гончарного кола.

Анахарсис був вбитий за наказом власного брата через те, що здійснював іноземний, а саме еліністичний язичницький обряд на честь Матері Богів.

Цей крок Анахарсиса скіфами був сприйнятий як зрада своєї аутентичної віри на користь грецького культу.

post_likes( '' ); }?>
/**/